Międzynarodowa społeczność obrońców życia, małżeństwa i rodziny oraz liczne ośrodki upowszechniania naturalnego planowania rodziny, z wielkim smutkiem odebrały wiadomość o śmierci Prof. John’a Billingsa, który – jak podaje biuro prasowe WOOMB – w dniu 1 kwietnia odszedł do wieczności w wieku 89 lat.

 

John James Billings, doktor nauk medycznych, członek wielu renomowanych towarzystw medycznych, urodził się w Melbourne 5 marca 1918 r. Wykształcenie medyczne uzyskał na Uniwersytecie w Melbourne. W 1943 roku poślubił dr Evelyn L. Billings z domu Thomas. W czasie II wojny światowej służył jako lekarz wojskowy w jednostkach sił powietrznych.

 

W 1947roku po odbyciu studiów podyplomowych w Londynie, uzyskał specjalizację w neurologii, powrócił do Australii, gdzie następnie został mianowany Dyrektorem Wydziału Neurologii w Szpitalu św. Wincentego w Melbourne oraz Dziekanem Wydziału Medycznego Licencjackiej Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Melbourne.

 

W 1953 r. na prośbę śp. Ojca Maurice Catarinicha z Katolickiej Poradni Rodzinnej, John Billings rozpoczął pracę nad metodą naturalnego planowania rodziny, która początkowo została nazwana Metodą Owulacji. Przez ponad 50 lat dr John i jego żona dr Evelyn Billings prowadzili badania, rozwijali i udoskonalali metodę, która obecnie nosi ich imię.

 

John Billings kontynuował karierę zawodową  jako  specjalista neurolog w Szpitalu św. Wincentego. Od końca lat 60-tych do  ostatnich lat swojego życia, co roku spędzał znaczną część czasu podróżując po całym świecie, szkoląc nauczycieli Metody Owulacji Billingsa, zakładając nowe ośrodki szkoleniowe, prowadząc wykłady dla lekarzy, studentów medycyny, pielęgniarek i innych zainteresowanych osób. W ostatnim dziesięcioleciu Metoda Owulacji Billingsa została z powodzeniem wprowadzona do Chin, gdzie obecnie jest jedyną uznaną przez rząd metodą naturalnego planowania rodziny. Metoda Owulacji Billingsa (MOB) okazała się wyjątkowo skuteczna w niesieniu pomocy tym małżonkom, którzy wcześniej byli uważani za niepłodnych i niezdolnych do zajścia w ciążę.

 

Praca Prof. Johna Billingsa została uznana przez wiele uniwersytetów na całym świecie nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa. Razem ze swoją żoną zostali uhonorowani tytułem Międzynarodowych Lekarzy Katolickich Roku 2002.

 

Po raz pierwszy John Billings wraz z małżonką odwiedził Polskę w 1985 roku. Przy wydatnej pomocy przedstawicieli ruchów obrony życia zostały zorganizowane wykłady i konferencje z udziałem państwa Billings w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Tarnobrzegu i Lublinie. Potem były kolejne wizyty. W kwietniu 1991 roku państwo Billings uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. „Miłość – Życie – Rodzina”, zorganizowanej w Chorzowie przez Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR) i Diecezjalną Poradnię Życia Rodzinnego w Katowicach, a w maju 1992 roku wzięli udział w 3 dniowym szkoleniu zorganizowanym w Brennej Leśnicy przez katowicki oddział Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa. Po raz ostatni państwo Billings odwiedzili Katowice i Rybnik w maju 1996 roku, będąc gośćmi Zarządu Głównego TOR.

 

Zapewne na zawsze pozostanie w naszej pamięci sposób opowiadania państwa Billings o Metodzie Owulacji. Na początku John Billings przedstawiał historię powstania metody i jej naukowe uzasadnienia. Następnie jego żona Evelyn objaśniała zasady metody i sposób rejestrowania objawu, po czym wspólnie odpowiadali na pytania uczestników. To, co zwracało uwagę słuchaczy było wspaniałą cechą ich osobowości. Kiedy John mówił, żona była w niego wpatrzona i wsłuchana jak zakochana nastolatka, a kiedy ona mówiła, John z podziwem i radością w oczach potwierdzał swoje dla niej uwielbienie i ich wzajemną miłość, którą się nawzajem obdarowywali. Żywe świadectwo takiej miłości było podstawą ich życiowego spełnienia, podziwu i uznania wszędzie, gdzie nauczali.

 

Zmarły Prof. John Billings pozostawił po sobie wielki dorobek naukowy w postaci książek, licznych publikacji naukowych, prezentacji i materiałów pomocnych w nauczaniu MOB. Znaczącą publikacją w języku polskim jest wydany w 1998 roku przez Pallotinum ATLAS METODY OWULACJI BILLINGSA, w przekładzie dr Ewy Małolepszej. W przedmowie do tego wydania istotę zamierzeń jego autorów bardzo precyzyjnie podsumował Prof. Dr hab. Włodzimierz Fijałkowski pisząc: „Najwspanialszym odkryciem czekającym na podjęcie przygody z metodą owulacji Billingsa jest doświadczenie kreatywnej mocy płodności, która zdolna jest rodzić nie tylko dzieci, ale także „rodzić się” wzajemnie małżonkom, stale otwartym na życie. Decyduje o tym zachowanie nienaruszalnej płodności cyklu. Odstąpienie od zbliżeń płciowych w fazie płodnej oznacza tu szansę udrożnienia trudniejszych form komunikacji, doświadczenia miłości w jej pełnym kształcie – bogatszej w środki wyrazu, zdolnej do altruizmu, nie uzależnionej od środków ubezpładniających.”

 

Prof. John Billings, uznany za pioniera naturalnego planowania rodziny, był człowiekiem wielkiej wiary, wspaniałym mówcą, umiejącym wsłuchać się w drugiego człowieka doradcą i nauczycielem, a przy tym pełnym pokory obrońcą życia poczętych dzieci, tradycyjnego małżeństwa i rodziny, postępującym w oparciu o przesłania zawarte w encyklikach: Humanae Vitae i Evangelium Vitae. Służba Prof. Johna Billingsa na rzecz rodziny została doceniona przez Watykan przyznaniem mu Orderu św. Grzegorza Wielkiego.

 

Prof. John Billings pozostawił kochającą żonę Lyn oraz swoją liczną i szczęśliwą rodzinę: dzieci, wnuki i wiele prawnucząt. To właśnie rodzina, jak sam mówił, była jego największym dokonaniem. Jego życie pozostanie w naszej pamięci, a jego odejście niech zostanie przyjęte przez rodzinę, rzesze przyjaciół, kolegów i koleżanek lekarzy na całym świecie, z chrześcijańską nadzieją spotkania w nowym życiu za sprawą Zmartwychwstania Pańskiego, którego pamiątkę właśnie świętujemy.

 

 

 

 

Kazimierz Trojan

Prezes Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa