Twoje zdjęcie prenatalne

TOWARZYSTWO ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
ROK ZAŁOŻENIA 1981
        

WITAJ
! Tę stronę redagujemy dla wszystkich zatroskanych o rodzinę, jako wspólnotę osób, kolebkę wartości duchowych, moralnych i kulturowych, "gniazdo" miłości, zaufania, bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. 

Filmy pro-life dla młodzieży, rodziców i wychowawców - zobacz OFERTĘ

NATURALNE   ROZPOZNAWANIE  PŁODNOŚCI


PROSTA 
  EKOLOGICZNA    SKUTECZNA    DARMOWA

MOB
zgłoś się na kurs Metody Owulacji Billingsa - zakładka MOB + KURSY

AKTUALNOŚCI

KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Metoda Billingsa pomaga począć dziecko!

 ... osiągnięto 78% wskaźnik zaistniałych ciąży, włącznie z 35% wskaźnikiem sukcesu dla par, u których zawiodła procedu-ra IN VITRO lub technika wspo-maganej reprodukcji. ...
:: więcej

 

  Szaleństwo gender

   Św. Jan Paweł II wiele razy przeciwstawiał kulturę życia kulturze śmierci, której elementem jest ideologia gender. Za czasów papieża Polaka nie była ona jeszcze tak znana i głośna. Niemniej w swoich zaczątkach była już widoczna.

   ... Ojcowie i protoplaści genderyzmu jak Alfred Kinsey, Wilhelm Reich czy Magnus Hirschweld to byli maniacy seksualni. Np. Kinsey - "ojciec" współczesnej seksuologii był żarliwym zwolennikiem homoseksualizmu, pedofilii i zoofilii. Judith Butler (można powiedzieć - Karol Marks genderyzmu) twierdzi, że żyje i pisze właściwie w jednym celu: żeby pomnożyć przyjemność seksualną. Sama przedstawia się jako seks-maniaczka.
   To wszystko tłumaczy szokujące tezy, gdy genderyści zaczynają np. chwalić kazirodztwo i dążą do jego legalizacji (tak już jest w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Australii). Podobnie jak zrobili to z homoseksualizmem, używając zresztą tych samych argumentów.
   ... Gender jest centralną teorią dla współczesnych ateistów. W Polsce głoszą go zdeklarowani ateiści: prof. Jan Hartman, prof. Magdalena Środa, prof. Małgorzata Fuszara, Janusz Palikot. Ludzie ci często odnoszą się z nienawiścią do Boga i religii.
   Filozoficznie gender jest neomarksizmem. Genderyści - podobnie jak marksiści - w swym szaleństwie i pysze chcą opanować cały świat. Częściowo już im się to udało. Wpływow organizacje międzynarodowe typu ONZ czy UE są w ich ręku. Pracują pod ich dyktando, dokonując globalnej rewolucji seksualno-kulturowej. Marksiści dążyli do wywrócenia porządku społecznego przez zniszczenie gospodarki. Genderyści chcą to zrobić przez zniszczenie rodziny.

   Fragmenty artykułu Ks. prof. Dariusza Oko (Głos dla Życia nr 1 styczeń/luty 2016)

 

NASI PRZYJACIELE


Prof. Włodzimierz Fijałkowski
 Członek Honorowy TOR
Ojciec Paul Marx OSB, PhD
Misjonarz ŻYCIA!
Założyciel Human Life InternationalDr Evelyn i John Billings
Odkrywcy Metody Owulacji

METODA OVULACJI BILLINGSA


Prosta, ekologiczna, skuteczna
:: więcej


Ojciec Karol Meissner OSB
Członek Honorowy TOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOR wobec ideologii LGBT+

Upowszechnienie idei LGBT+, zawartych w programie WHO już ma fatalne dalekosiężne skutki społeczne i wzrost liczby wielu osobistych dramatów młodych ludzi w państwach, gdzie od lat w/w program jest konsekwentnie realizowany (np. Niemcy, Szwecja, Francja Holandia, Belgia). Przełamanie naturalnej wstydliwości, odarcie dziecka z niewinności  i wtłoczenie do jego umysłu – nie bójmy się tego słowa – demona seksu, rzuca ponury cień na jego rozwój, na nienaturalne kształtowanie się osobowości dorastającego chłopca i dziewczyny. Dla wielu młodych ludzi na zachodzie Europy sfera seksualna stała się dominującą w życiu, powodując skoncentrowanie się na sobie – na swoich doznaniach, wywołanych przez niemoralne zachowania.
       :: więcej

(wrzesień 2019)

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW W INTENCJI OBRONY ŻYCIA

    
Członkowie i sympatycy TOR-u dziękują Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za inicjatywę wejścia w okres tegorocznego adwentu poprzez modlitwę w intencji obrony życia człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
      Pamiętajmy, że jest to modlitwa za dzieci poczęte i dzieci nienarodzone. Rozróżnienie to jest ważne, bo dzieci poczęte to dzieci, które jeszcze mają szansę urodzić się! Należą do nich te, które rozwijają się w łonach swych matek, ale również te zamrożone podczas procedury in vitro, którym zagraża unicestwienie. Natomiast dzieci nienarodzone to te, którym nie dane było urodzić się, które zabito w wyniku tzw. aborcji lub zniszczono podczas selekcji w ramach procedury in vitro. To również dzieci zmarłe przed urodzeniem i podczas samoistnego poronienia.
Za dzieci poczęte będziemy Boga prosić o dar bezpiecznego rozwoju prenatalnego, szczęśliwego urodzenia się i wychowania w pełnej, kochającej się rodzinie.
Za dzieci nienarodzone będziemy Boga prosić o łaskę zbawienia, a za ich rodziców o godne przeżycie bólu spowodowanego ich utratą przed urodzeniem.
Będziemy również błagać Boga o miłosierdzie dla tych, którzy dopuścili się zabicia dziecka przed urodzeniem, nie otoczyli go należną troską i odrzucili dar rodzicielstwa. Wykorzystajmy modlitwę Ojca Świętego Benedykta XVI ułożoną specjalnie na ten dzień. http://info.wiara.pl/doc/678906.Papieska-modlitwa-na-nieszpory-za-zycie
      

Zmarł Ojciec PAUL MARX, OSB

  
W wieku 90 lat w dniu 20 marca 2010 roku zmarł amerykański benedyktyn Ojciec Paul Marx, niestrudzony misjonarz życia, założyciel największej na świecie organizacji pro life - Human Life Center, którą następnie przekształcił w Human Life International. Był niestrudzonym głosicielem prawdy o świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci na wszystkich kontynentach. Kilkakrotnie gościliśmy Go w Polsce jako uczestnika międzynarodowych konferencji związanych z promocją odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ojciec Paul Marx zostanie w naszej pamięci jako zawsze pogodny, dobry Człowiek i wielki dobrodziej, dzięki któremu od końca lat 70-tych ubiegłego wieku dla ruchu Troska o Życie w Katowicach docierała nieoceniona pomoc w postaci książek, slajdów, plakatów i filmów obrazujących piękno prenatalnego życia poczętego dziecka oraz okrucieństwo tzw. aborcji.

Dzień Świętości Życia (DZIECKA POCZĘTEGO)!!!

  Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia
to dwa dni, w których w sposób szczególny zajmujemy się godnością człowieka i wartością jego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zależy nam na upowszechnieniu wrażliwości na wartość życia poczętych dzieci, ale wielokrotnie tę wrażliwość sami osłabiamy przez niedbałość naszego języka. Dlatego apelujemy, by zaprzestać używania uproszczeń, skrótów myślowych oraz eufemizmów w rodzaju:  życie poczęte, życie nienarodzone, obrona nienarodzonych czy obrona życia poczętego.

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa od wielu lat zachęca dziennikarzy, nauczycieli, księży i polityków by konsekwentnie używać określeń, które jednoznacznie podkreślają osobowy i podmiotowy charakter dziecka poczętego. A więc mówmy i piszmy :
- aborcja to zabójstwo dziecka poczętego, a nie życia poczętego,
- działamy w obronie życia dzieci poczętych, a nie życia nienarodzonego,
- w procedurze in vitro giną dzieci poczęte, a nie zarodki czy embriony,
- w procedurze in vitro zamraża się poczęte dzieci, a nie embriony,
itd, itp.

Wielokrotnie o tym przypominał nasz Przyjaciel Prof. Włodzimierz Fijałkowski. Zacznijmy go słuchać, a z pewnością będziemy skuteczniejsi bo dziecko poczęte to jest ktoś, a nie coś, jest tym kimś, kogo można i trzeba bronić, a także jest określeniem obecnym w naszym ustawodawstwie.

Kazimierz Trojan


Sąd stronnikiem kłamstw i pomówień

 
Podtrzymanie przez Sąd Apelacyjny w Katowicach wyroku Sądu Okręgowego w sprawie Alicji Tysiąc przeciwko "Gościowi Niedzielnemu" uważamy za akt terroru sądowego, jaki nie miał dotąd miejsca w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nie sposób inaczej nazwać postępowania sądu skazującego za wydrukowanie treści, które nie zostały wydrukowane i wypowiadania przez sędzinę opinii szkalujących i poniżających skazaną stronę procesu, którą jest Redakcja Gościa Niedzielnego. Wyrażamy sprzeciw wobec takiego postępowania sądu, które przeczy wszelkim zasadom demokratycznego państwa prawa.   

IN VITRO przegrywa z Metodą Owulacji Billingsa

  ...
W ostatnich badaniach 358 par, które w ośrodkach nauczania Metody Owulacji Billingsa w Australii szukały pomocy w osiągnięciu poczęcia dziecka, osiągnięto 78% wskaźnik zaistniałych ciąży, włącznie z 35% wskaźnikiem sukcesu dla par, u których zawiodła procedura IN VITRO lub technika wspomaganej reprodukcji. Więcej niż połowa kobiet, które brały udział w badaniach było wcześniej zaliczanych do pół-płodnych (nie mogły począć dziecka przez więcej niż 12 miesięcy), a u kobiet powyżej 38 roku życia wskaźnik sukcesu osiągnął 66%. Dziewięćdziesiąt pięć procent osób, które uczestniczyły w badaniach powiedziało, że Metoda Owulacji Billingsa umożliwiła im zrozumienie płodności i niepłodności, a 93% obiecało rekomendowanie tej metody innym.  ...
:: więcej
 

TOR Katowice organizuje Ośrodek Nauczania Metody Billingsa

Oddział TOR w Katowicach otrzymał prawo upowszechniania Metody Owulacji Billingsa i szkolenia nauczycieli tej metody na podstawie certyfikatu afiliacji do World Organization of the Ovulation Method (Billings) - WOOMB - w Melbourne (Australia) z sierpnia 2008 roku. Po przygotowaniu materiałów szkoleniowych w języku polskim uruchomione będą kursy MOB dla użytkowników i nauczycieli. TOR Katowice będzie zakładał ośrodki nauczania MOB w całej Polsce. Bieżące informacje znajdziesz w zakładce MOB.
 

NaPro TECHNOLOGY® - co to oznacza?

NaPro TECHNOLOGY® (Technologia Naturalnej Prokreacji) jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, zajmującą się zdrowiem ginekologicznym i prokreacyjnym kobiet. Jej rozwój zapoczątkował przed 30 laty Prof. Thomas Hilgers i jego koledzy z Instytutu Pawła VI w USA. W wyniku prowadzonych przez ponad trzy dekady badań klinicznych, NaPro (NPT) wykorzystuje standaryzowany i przewidywalny system cyklicznego monitoringu (codziennej obserwacji objawów towarzyszących przebiegowi cyklu menstruacyjnego kobiety), który pomaga kobiecie zrozumieć swoje zdrowie i swoją płodność. Rdzennym komponentem NaPro jest Creighton Model FertilityCare™, czyli metoda naturalnego rozpoznawania płodności (NPR) rozwinięta przez Prof. Hilgersa w oparciu o Metodę Owulacji Billingsa. NaPro jest systemem śledzenia cykli owulacyjnych i menstruacyjnych w oparciu o biologiczny objaw płodności kobiety, jakim jest śluz szyjkowy. Cele opieki zdrowotnej w zakresie kobiecej płodności, identyfikacja oraz leczenie prokreacyjnych nieprawidłowości osiągnięto przez wykorzystanie terapii hormonalnej i zabiegów chirurgicznych (najczęściej wykonywanych techniką laparoskopową), ale we współpracy z jej naturalnym systemem rozrodczym. NaPro to procedura naukowa wymagająca interdyscyplinarnego podejścia. Dlatego zespół leczący składa się z wyszkolonych specjalistów takich, jak: lekarze ginekolodzy–położnicy, lekarze asystenci, doświadczeni instruktorzy naturalnego rozpoznawania płodności, psycholodzy i etycy. Prof. T. Hilgers dowiódł, że w osiąganiu poczęcia dziecka przez niepłodne małżeństwa NaPro jest 3 razy skuteczniejsza od technologii in vitro.  Ponadto kobieta korzystająca z NaPro jest diagnozowana i leczona nie tylko medycznie, ale w szerszej perspektywie również z uwzględnieniem strony psychicznej, moralnej i duchowej. NaPro wyklucza takie praktyki, jak: antykoncepcja, sterylizacja, zapłodnienie in vitro, aborcja i tzw. „bezpieczny seks”. Pacjenci poddani leczeniu zgodnie z NaPro uznają, że płodność jest darem, zdolnością do współpracy z Bogiem w powoływaniu do życia nowego człowieka. 

Kazimierz Trojan
 

Pomagamy Ameryce obronić życie!

Apeluję i proszę, by każdy Członek i Sympatyk TOR-u podjął osobiste zobowiązanie modlitewne w intencji obrony prawa do życia poczętych dzieci, o co proszą nasi amerykańscy Przyjaciele!!!
Nowenna w obronie życia trwa od 11 do 20 stycznia 2009 r.

17 lipca 2008 roku podczas przedwyborczej konwencji Barack Obama ogłosił, że pierwsze, co zrobi po nominacji na prezydenta, to podpisze FOCA (The Freedom of Choice Act) ustawę o wolności wyboru . Jej zatwierdzenie przez Kongres spowoduje:

 
- całkowity i obligatoryjny obowiązek wykonywania aborcji na życzenie kobiety
  - pozbawienie wszelkich praw ojca do abortowanego dziecka
  - zniesienie zakazu wykonywania aborcji w szpitalach państwowych i wojskowych
  - nałożenie na szpitale katolickie takiego obowiązku (jest ich w USA jest około 30%)
  - zniesienie klauzuli sumienia w stosunku do lekarzy
  - wprowadzenie pełnej refundacji aborcji ze środków publicznych
  - odebranie rodzicom prawa do ochrony nieletniej córki przed poddaniem się aborcji
  - zlikwidowanie konsultacji medycznych i jedno dobowego czasu do namysłu
  - wprowadzenie sankcji karnych za rozdawanie ulotek i prezentacji filmów pro-life
  - nadanie rządowi uprawnień do wydawania zarządzeń dotyczących aborcji
    przymusowych, np. po wykryciu choroby u dziecka lub w przypadku wprowadzenia
    polityki ograniczającej dzietność tak, jak w Chinach


Czy to ma być nowy wymiar demokracji?


Nasi amerykańscy Przyjaciele,  niestrudzony obrońca życia Ojciec Paul Marx OSB, Pani Prof. Wanda Franz i jej mąż Ginter oraz wielu innych, tak wiele dla nas zrobili, kiedy w Polsce trwała walka o prawo do życia poczętych dzieci, że dzisiaj nie możemy nic nie robić!!! Jeżeli nie obroni się Ameryka to co się stanie z Europą?
 

Plaster antykoncepcyjny - ryzyko utraty życia lub zdrowia

Dokumenty prawne wykazały, że producent jednego z najbardziej popularnych na świecie długoterminowych leków antykoncepcyjnych wypłacił 68,7 milionów dolarów na podstawie ugód pozasądowych w związku z ubocznymi skutkami tego leku. Bloomberg.com doniósł wczoraj, że Johnson & Johnson, jeden z największych na świecie producentów produktów zdrowotnych, nie ujawnił inwestorom dokumentów księgowych na temat setek ugód dotyczących plastra antykoncepcyjnego długiego użytku Ortho Evra.
20 kobiet zmarło, a 4000 wniosło skargi do sądów stanowych i federalnych twierdząc, że Ortho Evra spowodowała zakrzepicę żył głębokich, zakrzepy krwi w nogach i zawały płucne, albo zakrzepy krwi w płucach. Niektóre skargi wiązały plastry z zawałami serca i udarami. 
 

   Ryzyko stosowania hormonalnej terapii zastępczej

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) przyczyniła się do rozwoju raka jajnika u tysiąca kobiet w Wielkiej Brytanii, które zmarły z tego powodu w latach 1991-2005. Wyliczenia te, przeprowadzone na podstawie wyników badania Mlllion Women Study, opublikowano 19 kwietnia br. na stronie www czasopisma Lancet.

Ogłoszone właśnie rezultaty badania Million Women Study, obejmującego prawie 950 tyś. kobiet w okresie pomenopauzalnym wskazują, że HTZ zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór jajnika i śmierci z tego powodu o 20 proc. Oznacza to, że na 3300 kobiet stosujących HTZ, jedna z nich umiera na raka jajnika spowodowanego działaniem przyjmowanych hormonów. Ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu jest podobne dla wszystkich rodzajów HTZ. Ponadto kobiety stosujące HTZ częściej chorują na raka piersi i raka śluzówki macicy. Obliczono, że ryzyko zachorowania na jeden z tych trzech nowotworów jest o 63 proc. wyższe wśród pacjentek zwalczających objawy menopauzy za pomocą HTZ niż wśród kobiet, które nigdy nie stosowały hormonalnej terapii zastępczej. Prof. Valerie Beral z uniwersytetu w Oksfordzie, będąca koordynatorem badania Million Women Study i głównym autorem publikacji  w piśmie Lancet twierdzi, że w kategoriach zdrowia publicznego HTZ przynosi więcej szkody niż pożytku i należałoby skończyć trwającą już
zbyt długo debatę na ten temat.
Brytyjscy autorzy uważają, że otrzymane wyniki nie zmieniają dotychczasowych międzynarodowych rekomendacji dotyczących HTZ, według których hormony powinny być podawane w jak najmniejszych dawkach i przez jak najkrótszy okres.

(Puls Medycyny nr 04/2007)                                                           Marta Koton-Czarnecka 

Niebezpieczeństwa antykoncepcji!
 ... plaster antykoncepcyjny Ortho-Eve naraża stosujące go kobiety na silniejsze działanie hormonów niż podano wcześniej..., co zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi i innych skutków ubocznych ...
:: więcej

Prezerwatywa przegrywa w walce z AIDS!!!
... im większy jest odsetek katolików w jakimś kraju, tym niższa jest liczba nosicieli wirusa HIV ...
      :: więcej

KONFERENCJA
"Zdrowa rodzina - zdrowa Polska"

  Katowice, 2 kwietnia 2005 r.
      :: więcej

Świetny prezent!
Prof. Zbigniew Szymański
jest autorem nowej książki pt: Płodność i planowanie rodziny, przeznaczonej dla pracowników służby zdrowia, oraz instruktorów poradnictwa rodzinnego.
     
:: więcej

Promocja czystości przedmałżeńskiej
w
Izbie Reprezentantów USA! 49% wzrost dotacji na  programy  abstynencji seksualnej wśród młodzieży!!! Fiasko programów edukacji seksualnej! 
     
:: więcej

TOR zostało przyjęte do WOOMB na mocy umowy afiliacyjnej i jako jedyne w Polsce stowarzyszenie posiada prawa certyfikacji nauczycieli Metody Owulacji Billingsa.
     
:: więcej
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11.03.2007.
   
   
Zmarła Pani dr med. Helena Gulanowska - lekarz ginekolog położnik - Prezes Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Lublinie. Od 1977 roku współtworzyła grupę Troska o Życie w Lublinie, której patronował ówczesny duszpasterz akademicki Ojciec Ludwik Wiśniewski. Będąc uczestnikiem zjazdu założycielskiego Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR) w Szczecinie w dniach 23-24 października 1981 roku została wybrana jego pierwszym Wiceprezesem Zarządu Głównego. Założyła oddział TOR-u w Lublinie i była jego prezesem do kresu swego życia. Była niestrudzonym propagatorem naturalnego planowania rodziny i ekologii prokreacji. Odeszła do wieczności wielka obrończyni życia, prawdziwy Przyjaciel poczętych dzieci i ich matek oraz ojców, kochająca żona, mama i babcia, człowiek wielkiej wiary i ogromnego serca dla potrzebujących. Wierzymy, że będzie nas wspierać z wysoka wraz ze swymi Przyjaciółmi Prof. Zbigniewem Szymańskim i Prof. Włodzimierzem Fijałkowskim.
                                                    

13.04.2007.
   
   
Nie będzie wzmocnienia obrony życia poczętych dzieci w Konstytucji RP. Sejm odrzucił dzisiaj wszystkie zaproponowane poprawki. Pomimo niekorzystne-go wyniku w sejmowych głosowaniach, rozwinięta debata publiczna w mediach oraz ożywione i emocjonalne dyskusje wśród posłów uznać trzeba za sukces wnioskodawców. Na ręce naszego posła Dariusza Kłeczka przekazujemy podzięko-wanie dla wszystkich posłów, którzy pracowali nad tą poprawką konstytucyjną, a szczególnie dla Pana Marszałka Marka Jurka!

Zmarł Prof. John Billings
 

 

1 kwietnia 2007 roku w wieku 89 lat zmarł znany na całym świecie pionier naturalnego planowania rodziny
Prof. John Billings, odkrywca Metody Owulacji.
:: więcej

 

     2.04.2007.
   
   
Prof. J.J. Billings wielokrotnie przebywał w Polsce wraz ze swą małżonką Lyn, będąc uczestnikiem organizowanych przez TOR spotkań, konferencji i szkoleń upowszechnia-jących naturalne planowanie rodziny, idee odpowiedzialnego rodzicielstwa i ducha encyklik papieskich Humanae Vitae i Ewangelium Vitae. 

Państwo Billings w Polsce
    

  zobacz zdjęcia 1  2  3  4  5
K. Trojan, John Billings, Lyn Billings, A. Winkler, M. Winkler (1992)
 

Prof. JJ. BILLINGS - WSPOMNIENIE 


Ojciec Karol Meissner OSB
Członek Honorowy TOR
 


Prof. Włodzimierz Fijałkowski
 Członek Honorowy TOR


 


TWOJA PRZYSZŁOŚĆ = WOLNOŚĆ > MIŁOŚĆ > WIERNOŚĆ


    "Ponieważ kobieta nie zawsze może zostać matką, uciekanie się do antykoncepcji jest zupełnie niepotrzebne. Rozpoznanie
cykliczności, czyli powtarzającego się kolejno następstwa dni płodności i niepłodności, pozwala kierować przekazywaniem życia. Jedynym warunkiem jest, by małżonkowie w imię miłości i wierności nauczyli się kierować swoim działaniem seksualnym. Takiemu małżeństwu fakt płodności nie przeszkadza we współżyciu. Z płodnością się liczą, ale umieją nią sterować i potrafią uczciwie planować swoje rodzicielstwo. Jeżeli mają uzasadnione powody, by w jakimś okresie swego małżeństwa nie począć nowego życia, to powstrzymują się od współżycia w dniach płodności, podtrzymując współżycie w dniach niepłodności. W tych warunkach pozostaje ono zawsze szczerym i prawdziwym wyrazem ich wzajemnego oddania i miłości. Ci zaś, którzy czują się wewnętrznie zmuszeni do działania płciowego, podejmują zbliżenie z owej nieodpartej potrzeby. Właśnie dlatego sięgają po środki czy sposoby antykoncepcyjne. To niszczy więź miłości między małżonkami."
                                                       
Karol Meissner OSB, Bolesław Suszka    
                                 
(Twoja przyszłość - rozmowy z chłopakiem, Wyd. W drodze, Poznań 1991)

 

EKOLOGIA PROKREACJI = EKOLOGIA RODZINY 

       "Od dawna jesteśmy świadkami, a wielu z nas czynnymi uczestnikami wielu działań mających na celu ochronę środowiska życia:  powietrza, gleby i wód. Najwyższy czas, by proporcjonalną część energii skierować także na zachowanie ekologicznej czystości tej części wewnętrznego środowiska człowieka, która wiąże się ściśle z przekazywaniem życia, z ciągłością pokoleń.
      W skali światowej występują dwa przeciwstawne programy dotyczące prokreacji. Jeden z nich: Program Kontroli Urodzeń (Birth-Control) jest programem anty ekologicznym, drugi: Program Naturalnego Planowania Rodziny jest dobrze osadzony w ekologii dzięki odniesieniu do obiektywnych praw przyrody. Respektowanie prawa naturalnego z równoczesnym spełnieniem wymogów ekologicznych związanych z rozrodczością ukazuje spójność ekologii z etyką.
      Istotna odrębność obydwu programów wyraża się w tym, że jeden z nich kształtuje postawę lęku przed płodnym współżyciem, oferując środki "zabezpieczające", drugi uzdalnia do zachowania postawy otwartej na życie z równoczesną zdolnością odpowiedzialnego "zagospodarowania" płodności."

                                                              Włodzimierz Fijałkowski
                                      
              (EKOLOGIA RODZINY, Wyd. Rubikon 2001)
 

 
 

     4.02.2007.

   
NPR pomocne w leczeniu niepłodności

   
Wiceminister zdrowia Bolesław Piecha: W polityce prorodzinnej nie może zabrak-nąć technologii prokreacyjnych szanujących zasady etyczne.
Lekarze także będą się uczyć
Nasz Dziennik Piątek, 2 lutego 2007 r., Nr 28 (2741)


Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny chce rozpowszechnić w Polsce nowatorskie metody naturalnego planowania rodziny, które zakładają poszanowanie zasad etycznych. W tym celu zespół zakupił już materiały NaProTechnology. Dzięki nim personel medyczny będzie mógł udzielać fachowych porad małżeństwom, które z przyczyn moralnych nie akceptują metod sztucznego zapłodnienia. Jak zaznacza prof. Bogdan Chazan, metody te są równie skuteczne, a przy tym tańsze niż in vitro. W ten sposób Polska dołączy do grupy takich krajów, jak Stany Zjednoczone, Irlandia, Szwajcaria czy Wielka Brytania, gdzie metody NPR znajdują zastosowanie w systemie leczenia zaburzeń płodności. Maria Środoń, dyrektor wykonawczy MaterCare Polska, informuje, że wykorzystanie NaProTechnology pomaga zredukować odsetek niewytłumaczalnej niepłodności do 5 procent!
- NaProTechnology to pewien sposób myślenia lekarskiego, pewien zespół procedur medycznych opartych na naturalnym cyklu miesiączkowym kobiety - wyjaśnia prof. Bogdan Chazan, przewodniczący Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. W skład tej metody wchodzą badania i leczenie hormonalne, leczenie operacyjne. - Przy pomocy tej technologii można z jednej strony uniknąć poczęcia, jeśli to jest w danym momencie dla małżonków niepożądane, np. ze względu na wskazania zdrowotne, a z drugiej strony można pomóc kobietom czy raczej parom małżeńskim w poczęciu dziecka bez uciekania się do metod wspomaganego rozrodu - precyzuje prof. Chazan. Zaznacza, że metody te są zdecydowanie tańsze niż metody sztucznego zapłodnienia, a przy tym tak samo skuteczne. - Są one bardzo korzystne dla osób, które z przyczyn moralnych nie akceptują metod wspomaganego rozrodu - podkreśla przewodniczący zespołu.
Z pozyskanych materiałów będzie korzystał przede wszystkim personel medyczny. - Chcemy w ten sposób przekazać lekarzom, położonym i pielęgniarkom odpowiednią wiedzę, tak aby mogli udzielać fachowych porad medycznych w tym zakresie - informuje prof. Chazan. - Jesteśmy zdania, że będą osoby chętne, aby z takich porad korzystać - dodaje.

 

 Prof. Zbigniew Szymański
Członek Honorowy TOR
Prezes ZG TOR (1981-1992)

                                         
                                         WIERNOŚĆ MAŁŻONKÓW = SKARB DLA DZIECI

 
..." Zatem osoba podejmująca współżycie płciowe tuż po pojawieniu się dojrzałości biologicznej w zasadzie nie ma szans na osiągnięcie pełnej dojrzałości emocjonalnej. Brak miłości do osoby, z którą doszło do współżycia płciowego wiąże się z brakiem miłości do dziecka, którego życie mogłoby być wzbudzone. Pozamałżeńskie kontakty seksualne są także powodem szerzenia się coraz to liczniejszych chorób przenoszonych drogą płciową, spośród których najgroźniejszym, bo bezwzględnie śmiertelnym jest AIDS. Choroby przenoszone drogą płciową wywierają, charakterystyczny dla każdej z nich, negatywny wpływ na zdrowie potomstwa."
                                           
Prof. dr n.med. Zbigniew Szymański
                                                
(Powiernik Rodzin, 02/98)

 

 


 


 

Prof. dr n.med. Zbigniew Szymański

Posłanie
 do PT. Autorów książki „Płodność i planowanie rodziny",
 Członków KZPNPR oraz Członków organizacji upowszechniających NPR.
 Rozważania dotyczące upowszechniania NPR

Treść książki nasuwa szereg refleksji, którymi chciałbym się podzielić z PT. Osobami zatroskanymi o upowszechnienie NPR. Proszę mi wybaczyć zbiorowa formę ich omówienia, chociaż niektóre refleksje mogą mieć delikatny charakter, dotykający indywidualnego zaangażowania PT. Osób. Zastosowana przeze mnie forma jest konsekwencją braku czasu, wynikającą z pogarszającego się stanu mojego zdrowia. Chciałbym swoimi uwagami pomóc w wykorzystaniu możliwości upowszechnienia NPR.

Ankieta Macierzyństwa przeprowadzona przez I M i D w Warszawie wykazała, że w roku 2000/2001 zwiększyła się kilkakrotnie liczba kobiet stosujących metody naturalne w porównaniu z 1984 rokiem, w miastach z 11,6% do 25,8%, a na wsiach z 5% do 22,1%. W tym czasie utrzymała się podobna liczba osób, ok. 25%, stosujących kalendarzyk małżeński oraz stosunki przerywane, natomiast, aż 5-krotnie zwiększyła się liczba stosujących tabletki antykoncepcyjne i prezerwatywy.

Te przemiany z jednej strony wskazują na wyniki ogromnej pracy nauczycieli NPR, chociaż niedostatecznej w stosunku do potrzeb, a z drugiej strony na skutki dużego zaangażowania sił i środków w upowszechnienie antykoncepcji.

    Jakie są przeszkody w upowszechnieniu NPR i jak je usunąć?
                                                                                                    ::
czytaj dalej