TOWARZYSTWO ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA

ZARZĄD NASZE CELE KRONIKA STATUT OFERTA KONTAKT ODDZIAŁY

 

    
     
AKTUALNOŚCI C.D.

Płodność i planowanie rodziny
to nowa książka napisana pod redakcją Prof. Zbigniewa Szymańskiego, która "stanowi kompendium wiedzy o ludzkiej     płodności i planowaniu rodziny, wyjaśnia przekonywująco liczne kontrowersje i obala szkodliwe mity utrudniające wykorzystanie współczesnej wiedzy w rozpoznawaniu płodności i leczeniu niepłodności". Książkę otwiera rozdział pt. "NAUKOWE PODSTAWY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI" napisany przez nieżyjącego już Prof. dra hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowskiego. Następne rozdziały:
II.  METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI, CZYLI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY
III. SZCZEGÓLNE OKRESY ŻYCIA KOBIETY I ROZPOZNAWANIE W NICH PŁODNOŚCI
IV. OPIEKA PREKONCEPCYJNA I WYBRANE PROBLEMY NIEPŁODNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
V.  NIENATURALNE SPOSOBY INGERENCJI W PROKREACJĘ CZŁOWIEKA
VI. PROBLEMY PROKREACJI W ASPEKCIE WYCHOWAWCZYM, MATERIALNYM I DEMOGRAFICZNYM
VII. INFORMACJE O STOWARZYSZENIACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ UPOWSZECHNIANIEM NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY W POLSCE

Adres wydawnictwa:
Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej
70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. (091) 48 00 860, 48 00 861
e-mail: wydpam@pam.szczecin.pl
             www.ams.edu.pl

Zrób żonie (i sobie) prezent w postaci zakupu tej świetnej, mądrej i pożytecznej książki!
     


ZAPRENUMERUJ!glos@prolife.com.plszczepanowicz@poczta.wp.pl

     
     KURS
NPR
    
Wspólnymi siłami oddziały TOR w Katowicach i Rybniku organizują kurs naturalnego planowania rodziny (NPR) według 
     Metody Billingsa
. Zajęcia odbywać się będą w grupach 10 - 12 osobowych. Miejsce i terminy zajęć ustalone zostaną 
     po skompletowaniu grup szkoleniowych. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 lat. Wszystkim osobom
     zainteresowanym udziałem w takim kursie, wyślemy program i zaproponujemy do wyboru terminy. Zgłoszenia można 
     przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ape.kt@wp.pl.
   
    TOR
w Rybniku
   
Po wielu latach oczekiwania w dniu 29 września 2004 roku powstała grupa założycielska Oddziału TOR  w Rybniku. 
    W niedługim czasie po skompletowaniu formalnej dokumentacji oddział zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 
    Sądowym i podejmie działalność na terenie gminy Rybnik jako organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną. 
    Prezes Zarządu Głównego TOR Kazimierz Trojan zapewnił, że niezwłocznie podpisze zgodę na usamodzielnienie się 
    oddziału TOR w Rybniku kiedy tylko grupa się ukonstytuuje i przedstawi skład osobowy zarządu. Oddział TOR w Rybniku 
    do dnia rejestracji za zgodą ZG TOR, zgodnie ze statutem może funkcjonować i prowadzić działalność jako koło TOR w
    Rybniku.
    
     TOR Członkiem WOOMB
  
   
    
Na mocy umowy afiliacyjnej podpisanej 2 stycznia 2004 roku Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa zostało 
     członkiem World Organizasion of Ovulation Method Billings (WOOMB) z siedzibą w Melbourne w  Australii, która zrzesza 
     organizacje z całego świata zajmujące się promowaniem, nauczaniem i naukowym rozwijaniem Metody Billingsa znanej 
     również jako Metoda Owulacji.  TOR jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem  posiadającym zdolność certyfikowania 
     nauczycieli Metody Billingsa, używania znaku firmowego WOOMB oraz wykorzystywania i upowszechniania 
     autoryzowanych materiałów szkoleniowych do Metody Billingsa. 
    
     TOR
w Tarnobrzegu
    
zainicjowało kampanię przeciwko coraz agresywniejszej formie reklamowania alkoholu w różnych mediach. Wysiłkiem 
     działaczy TOR, a szczególnie Prezesa oddziału TOR w Tarnobrzegu dr Dariusza Kłeczka (byłego senatora RP), Sejmik 
     Województwa Podkarpackiego podjął stosowną uchwałę o ograniczeniu reklam alkoholu.